OMBYTNINGS-SERVICE - NÅR DU HANDLER I VORES FYSISKE BUTIK:

Når du handler i vores fysiske butik, stiller vi en lang rækker muligheder til rådighed for dig, med henblik på at hjælpe dig til at vurdere de enkelte produkter og træffe et oplyst valg.

Alligevel kan det jo ske, at du ved nærmere eftertanke, hellere ville have haft noget andet eller have ventet med købet - Eller du har måske fået noget i gave, der ikke lige var dét du havde forestillet dig.

I disse tilfælde har du mulighed for, indenfor 14 dage, at ombytte din vare til en anden eller få udstedt et tilgodebevis, såfremt nedenstående betingelser er opfyldt.

Købet skal kunne godtgøres via medbragt købskvittering eller byttemærke.

Bemærk: Af hygiejniske årsager bortfalder ombytningsretten på intimprodukter ved brudt emballage-/sikkerheds-forsegling. Det betyder, at det er en forudsætning for at gøre brug af din ombytningsmulighed, at du ikke har åbnet emballage eller plomberede varer.

Dette gælder al sexlegetøj, kondomer, cremer og olier samt accessories til intim-brug.

For varer som ikke falder ind under ovenstående kategorier, som eksempelvis tøj, piske, manchetter o.lign. gælder at disse må være prøvet/håndteret forsigtigt - men ikke brugt! - samt at prismærker er intakte. For tøj i emballage gælder desuden, at emballagen skal være intakt og fremstå i salgbar stand.

Det er op til den vagthavende butiksassistent at vurdere produkt og emballage i henhold til ovenstående.

Udsalgsvarer samt varer fra Rest-salg ombyttes ikke.

Bemærk at ombytningsret ikke er at sidestille med fortrydelsesretten, der eks. følger af køb på nettet, og at der således ikke udbetales kontanter/penge for varer der ønskes ombyttet.

 

FORTRYDELSESRETTEN - NÅR DU HANDLER I VORES WEBSHOP

Vi håber naturligvis, du bliver rigtig glad for dit køb!

Skulle dette imidlertid ikke være tilfældet, har du ret til, uden begrundelse, at fortryde hele eller dele af dit køb, indenfor 14 dage, når du handler online på vores web-shop.

Bemærk: Af hygiejniske årsager bortfalder fortrydelsesretten på intimprodukter ved brudt emballage-/sikkerheds-forsegling. Det betyder, at det er en forudsætning for at gøre brug af din fortrydelsesret, at du ikke har åbnet plomberede varer.

Dette gælder al sexlegetøj, kondomer, cremer og olier samt accessories til intim-brug.

For tøj gælder, at det må være prøvet - ikke båret - samt at evt. prismærke eller emballage er intakt, således at produktet fortsat er salgsbart. Er dette ikke tilfældet, kan der blive tale om en nedskrivning af refusionsværdien.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor:

a) du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse,

b) du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis, jf. afsnittet om Rest-ordre.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os dette i en utvetydig skriftlig erklæring (f.eks. ved e-mail eller postbesørget brev), sendt til:

 

Plan E ApS

Istedgade 30-32

1650 København V

E-mail: contact@plan-e.dk

 

Husk at angive ordrenummer ved alle henvendelser.

Ønsker du kun at fortryde dele af dit køb, skal din erklæring desuden angive varenummer og navn på de produkter, du ønsker at returnere.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Bemærk, at det ikke er nok blot at undlade at modtage/afhente din pakke. Jf. købeloven skal vi bruge en skriftlig erklæring fra dig, for at fortrydelsesretten kan gøres gældende, og købet ophæves - det være sig helt eller delvist.

Retur-omkostninger der skyldes manglende afhentning eller nægtet modtagelse pålægges kunden.

 

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret for dele af dit køb, refunderer vi købsbeløbet for den/de vare(r), som fortrydelsen gælder.

Hvis du udøver din fortrydelsesret for hele dit køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på (jf. dog også ovenstående vedr. brud af forsegling samt afsnittet  Varens stand, når du sender retur 

Bemærk, at vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne, ved indlevering i butikken eller til fragt-/post-firma inden udløbet af de 14 dage.

 

Retur-adresse:

Plan E ApS

Istedgade 30-32

1650 København V

 

Bemærk:

  1. Du skal selv afholde de udgifter forbundet med returnering
  2. Du er ansvarlig for varen/varerne indtil den er os i hænde - Dette gælder såvel evt. transportskader som ved bortkomst.

Vi anbefaler derfor, at du husker at få en indleveringskvittering.

 

VARENS STAND, NÅR DU SENDER RETUR

Som anført under afsnittet om ‘Fortrydelsesret’, bortfalder fortrydelses- og returretten på intim-produkter, af hygiejniske årsager, ved brudt emballage/sikkerheds-forsegling. Dvs. du mister returretten hvis du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

Dette gælder al legetøj, kondomer samt olier og glidecremer samt accessories til intimbrug. Disse vil derfor altid blive fremsendt sikkerhedsforseglet.

Vi ved dog godt, hvor svært det kan være helt at sammenligne net-billeder med det faktiske produkt. I de tilfælde, hvor der er tale om ovennævnte produkter i ikke-gennemsigtig emballage, har vi derfor som en ekstra service valgt at plombere produkterne ude af æsken, så du har bedre mulighed for at tage dit køb i øjesyn. I disse tilfælde er det denne forsegling, du ikke må bryde. 

Bemærk, at vi naturligvis har fuld fokus på hygiejne, når vi håndterer dine varer i den forbindelse.

 

SÆRLIGT FOR 'COLLECT IN OUR SHOP'

For at sikre så hurtig en ekspedition som muligt for ordrer til afhentning i butikken, bliver disse ikke pakket om. Derfor gælder samme regler for brud på original-emballage, som ved køb i vores fysiske butik.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har valgt rigtigt, er du til gengæld meget velkommen til enten at tjekke vores testere eller bede om at se nærmere på produktet, når du afhenter din ordre. Ret blot henvendelse til personalet, så hjælper vi gerne. 

Din ordre vil blive pakket hurtigst muligt, indenfor butikkens åbningstid. Og du får direkte besked så snart den er klar til afhentning

Varer som ikke falder ind under ovenstående kategorier som eksempelvis tøj, piske, manchetter o.lign. vil ikke være sikkerheds-forseglet, og du har således mulighed for at mærke materialet og/eller prøve produktet på, såfremt dette, samt eventuel emballage, kan returneres i samme stand som ved modtagelse. Hvis varen tydeligt synes at være håndteret mere end det skønnes nødvendigt for at fastslå varen art, udseende mv. vil vi anse varen som værende brugt, og du vil derfor hæfte for en eventuel forringelse af varens værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængigt af varens handelsmæssige værdi når vi modtager den i retur.

Emballage, Prisskilt og Tilbehør (eksempelvis opladere, toybags) m.v. skal ALTID være intakt og medfølge ved returnering.

Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen om fortrydelse af køb ved nethandel: www.forbrug.dk